مـجـتمع سنـگ برادران آزغ

info@azaghstone.com

کیلومتر6جاده

مهاباد-ارومیه

شنبه - جمعه

8.00 - 18.00

لیست قیمت - مرمریت

لیست قیمت سنگهای سنگبری آزغ

مرمریت پرتقالی

مرمریت عسلی

مرمریت سبز

مرمریت گل یخی

مرمریت ماکو

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده

رنگ قالب

پس زمینه فشرده