مـجـتمع سنـگ برادران آزغ

info@azaghstone.com

کیلومتر6جاده

مهاباد-ارومیه

شنبه - پنجشنبه

8.00 - 18.00

لیست قیمت - گرانیت

لیست قیمت سنگهای سنگبری آزغ

گرانیت سفید تکاب(پله و کابینت)

گرانیت مشکی الموت

گرانیت مشکی دانه درشت پیرانشهر

گرانیت دانه ریز پیرانشهر

گرانیت مشکی پیرانشهر

گرانیت میاندوآب (دلفین)

گرانیت میاندوآب (پله ، کابینت)

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده

رنگ قالب

پس زمینه فشرده