مجتمع سنگ برادران آزغ با داشتن دستگاه آلات سنگین جهت اجاره و پیمانکاری در معادن و راه سازی آماده خدمات میباشد .

دستگاههای روبرو جهت اجاره موجود میباشند :

تصویر محتوا

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شرکت واحد بازرگانی تماس حاصل فرمائید.