در فصل جدید کاری خط گرانیت سیاه و دلفین شروع بکار کرده و آماده ارائه ی سورتهای متعدد و متنوع در اندازه های مختلف میباشد.